Om oss

Nuten hyttene eies av private eiere, men leies ut gjennom Hemsedal Booking. 

Nuten Eiendom AS Miljøpolicy 
Nuten Eiendom AS sin miljøpolicy er en del av selskapets overordnede strategiske styringsdokumenter. Strategien er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med konsulenter knyttet til program for Miljøfyrtårnsertifisering. 
Nuten Eiendom AS eier og drifter en utleiehytte nært tilknyttet Hemsedal Skisenter. Hytta leies ut gjennom Skistar Norge, avdeling Hemsedal.  
Det er ønskelig at vi samarbeider med Skistar Norge og våre leverandører for at de også skal arbeide for et lavt energiforbruk, lave CO2 utslipp og ha en bærekraftig drift. Vår miljøpolicy er åpne for alle aktører på våre nettsider. https://nuten.no/om-oss . Arbeidsdokumentet brukes av ansatte og innleid arbeidskraft knyttet til driften.  
 
Miljømål 
Nuten Eiendom AS har bestemt at driften av utleiehytta Nuten 2 i Hemsedal skal foregå i henhold til merkeordningen Miljøfyrtårn.  
Eiendommen skal drives med minst mulig utslipp og lavt energiforbruk.  
Nuten Eiendom AS søker en driftsform som er CO2 nøytral fra 2026 ved utleiehytta Nuten 2.  
Energiforbruk skal i størst mulig grad skje fra fornybare kilder.  
Avfallshåndtering skal som et minimum følge gjeldende lovkrav til forsvarlig håndtering. Ledelsen i selskapet skal søke å velge løsninger som reduserer miljøbelastningen ytterligere selv om dette medfører høyere kostnader til avfallshåndteringen. 
Stiftelsen skal ha et fungerende rapporteringssystem for å beskrive nå situasjonen av driften.  
Behandling av rapportene skal gjøres av stiftelsens styre. Dette skal inn i styrets årsplan.  
Nuten Eiendom AS vil stille miljøkrav for leverandører til Nuten 2 hytta. Leverandører vil godkjennes ved en vurdering av hvordan bedriften vektlegger:  
- Miljøfyrtårn 
- Energibesparende tiltak 
- Utslipp av klimagasser i driften 
- Har leverandøren innført rapporteringsrutiner for miljø 

Gjeldende versjon er behandlet av styret i Nuten Eiendom i 2023.